Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-400 2019-10-04
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktoriaus pavaduotojo SKYRIMO ir darbo užmokesčio nustatymo

 

20....... m. ............................ d. Nr. T3-.............

Vilnius

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 str. 9 d., 16 str. 2 d. 9 p., 29 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 str. 2 d. 7 p., 13 str. 1 d., 28 str. 1 d. 1 ir 3 p., 29 str. 1 ir 2 d., 30 str. 2 d., 1 priedo 5 p., Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. 4-01-8302, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymą, Vilniaus rajono savivaldybės mero teikimą bei slapto balsavimo rezultatus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

                      1. Skirti ........................................... Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigoms savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu nuo 2019 m. spalio 7 d.

                      2. Nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos koeficientą – 17 (baziniais dydžiais) ir įstatymų nustatyta tvarka mokėti ........................................ priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

                     

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Personalo skyriaus vedėja

Valentina Rudinskaja

2019-09-27

tel. 210 9695

Į pradžią