Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-2959 2019-11-04
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PARDUODAMO BUTO VILNIAUS R., NEMENČINĖS M., PIEVŲ G. 7-3, KAINOS PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARDUODAMO BUTO VILNIAUS R., NEMENČINĖS M., PIEVŲ G. 7-3, KAINOS PATVIRTINIMO

 

2019 m.  lapkričio 4 d. Nr. A27(1)-2959

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 25 straipsnio 2 dalimi, 26 straipsniu, 27 straipsnio 1 dalimi, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-09-25 sprendimu Nr. T3-350 „Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Pievų g. 7-3, pardavimo”, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės m. seniūnijos seniūno pateiktą UAB „Vertinimo partneriai“ 2019-10-26 Turto vertinimo ataskaitą Nr. VP19N10-09:  

1. T v i r t i n u  A. V., gim. (duomenys neskelbtini), ir R. V., gim. (duomenys neskelbtini), parduodamo buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Pievų g. 7-3 (unikalus Nr. 4199-1000-3016:0014) kainą – 61230 (šešiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt) eurų, iš jos vertinamo turto rinkos vertė – 61100 eurų, turto vertės nustatymo išlaidos – 130 eurų.

2. Į s a k a u  1 p. nurodytą sumą sumokėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT03 4010 0424 0000 0324 Luminor Bank AB banke, įmonės kodas 188708224, banko kodas 40100.

3. Į p a r e i g o j u  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės m. seniūnijos seniūną su įsakymu pasirašytinai supažindinti gyvenamųjų patalpų pirkėją.

 

                                                                    

                              

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią