Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-477 2019-12-18
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE) BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m gruodžio 18 d. Nr. T3-477

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (iki 2014-01-01 galiojusios redakcijos) 4 str. 2 d. 5 p., 10 str. 1 d., 5 d. 2 p., 11 str. 5 d., 11 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 str. 3 d., 6 d., 39 str. 3 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimu Nr. T3-239 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano rengimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-302 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-03-21 sprendimu Nr. T3-149 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-12-11 sprendimo Nr. T3-549 2 punkto patikslinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-04 įsakymu Nr. A27(1)-798 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano baigiamojo etapo stadijų užbaigimo“, atsižvelgdama į Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, apsvarsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.         Patvirtinti planavimo organizatorės Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrąjį planą (brėžiniai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priedai) ir aiškinamasis raštas (8 priedas) pridedami).

2.         Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1.  išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai;

2.2.  šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės tinklalapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;

2.3. pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų patvirtinimo dienos.

3.         Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre.

4.         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. (8 5) 272 3771

Į pradžią