Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-194 2020-02-13
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:1162), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., PUPINĖS G. 3, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:1162), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., PUPINĖS G. 3, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. KADI-194

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 37 str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., 2 d., 4 d., 42 str. 2 d., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2.1 p., 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir atsižvelgdama į iniciatoriaus 2020-01-16 prašymą Nr. ZP-67, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), bylos Nr. ZSFP-70006:

1.    Pradedu rengti 0,2508 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/00100:1162), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Pupinės g. 3 (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus. Projekto rengimo darbai finansuojami iniciatoriaus lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau iniciatoriui pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.   Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

5.    Informuoju, kad:

5.1.   šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

5.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią