Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-61 2020-02-21
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. T3-61

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p. ir 18 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 str. 3 d., 4 str. 3 d. ir 6 str. 4 d., atsižvelgdama į 2018-07-25 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-5835 (reg. Nr. A32(1)-5936), Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti kelių ir gatvių (toliau – Kelias) įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo naują redakciją (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

3. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją dėl prašymų nagrinėjimo.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T3-35 „Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais jo pakeitimais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                                Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Romuald Dadelo, 273 4691

Dokumento priedai:
T3-61 - DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-61 - DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią