Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-56 2020-02-21
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2020 metų programos priedas

 

REGISTRACIJOS Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ 2020 METŲ PROGRAMĄ FORMA

 

Pastaba. Įdarbinant asmenis iki 18 metų, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 patvirtinto Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo reikalavimais.

Vardas

(pildo jaunas žmogus)

 

Pavardė

(pildo jaunas žmogus)

 

Gimimo data

(pildo jaunas žmogus)

 

Adresas

(pildo jaunas žmogus)

 

Ugdymo įstaiga, klasė

(pildo jaunas žmogus)

 

Telefono numeris

(pildo jaunas žmogus)

 

El. paštas

(pildo jaunas žmogus)

 

Darbo patirtis (jei yra)

(pildo jaunas žmogus)

 

Kuo norėčiau dirbti

(pildo jaunas žmogus)

 

Darbdavio, su kuriuo sutartas įsidarbinimas, pavadinimas, adresas ir tel., vadovo vardas, pavardė

(pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

Datos, kuriomis bus dirbama

(pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

Etato dydis

(pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

 

Jaunas žmogus

 

__________________________                                                            ______________

    (vardas, pavardė)                                                                                         (parašas)

 

 

Būsimas darbdavys arba jo atstovas

 

__________________________                                                            ______________

    (vardas, pavardė)                                                                                        (parašas)

Į pradžią