Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-80 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LAIKINAI EINANČIO VILNIAUS R. KABIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS ASMENS PAKEITIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL laikinai einančio VILNIAUS R. kabiškių VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO direktoriaus pareigas asmens pakeitimo

 

2020 m. kovo ............. d. Nr. T3-.............

Vilnius

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p., 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 4 ir 5 dalimis,  atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės mero 2017 m. sausio 17 d. potvarkį Nr. M23-7 „Dėl M. R. darbo sutarties pasibaigimo“ ir Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojos ugdymui R. B. 2020 m. vasario 25  d. prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

                      1. A t l e i s t i Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui R. B. iš laikinai užimamų Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigų nuo 2020 m. balandžio 3 d.

          2. P a v e s t i Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio direktorei Ivonai Voinič nuo 2020 m. balandžio 6 d. laikinai eiti Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas iki bus paskirtas Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktorius.

          3. Į g a l i o t i Vilniaus rajono savivaldybės merą sudaryti komisiją Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus reikalams  perduoti ir pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą.

 

                     

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Personalo skyriaus vedėja

Valentina Rudinskaja

2020-03-05

tel. 210 9695

 

 

 

Dokumento priedai:
T1-80 - DĖL LAIKINAI EINANČIO VILNIAUS R. KABIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS ASMENS PAKEITIMO (PRIEDAS)
Į pradžią