Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-87 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Priedas Nr.10

 

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

4 priedas

 

(Informacijos apie finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimus pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS*

 

Eil. Nr.

Laikotarpis

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

pagrindinės nuomos įmokos

dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė

1

2

3

4

1

Per vienerius metus

19562,45

19562,45

2

Nuo vienerių iki penkerių metų

34021,60

34021,60

3

Po penkerių metų

 

 

4

Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso

53584,05

X

5

Palūkanos

 

X

6

Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)

53584,05

 

53584,05

  * Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

                                                       

 

 

                                                                Vyriausioji buhalterė          Irina Dmitrijeva

 

Į pradžią