Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-87 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Priedas Nr. 11

 

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

5 priedas

 

(Informacijos apie ilgalaikius finansinės nuomos įsipareigojimus ir einamųjų metų dalį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

 

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

 

 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

1

2

3

Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis

19562,45

0,00

Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai

34021,60

 

Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso:

53584,05

0,00

 

 

 

                                                                              Vyriausioji buhalterė       Irina Dmitrijeva

Į pradžią