Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-87 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

SPRENDIMO ,,DĖL Všį VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2019 METŲ finansinių ataskaitų rinkiNIo patvirtinimo ir pritarimo VŠĮ VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS POLIKLINIKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI“ PROJEKTO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-03-16

Nemenčinė

 

 

1.      Projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarti VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 

2.      Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 ,,Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 ir 12 straipsniais, atsižvelgdamas į VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos įstatus, kiekvienais metais privalo būti parengta bei patvirtinta įstaigos metinė finansinė atskaitomybė ir pritarta praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitai, atitinkančiai įstatymuose nustatytus kriterijus.

 

3.      Kiti pagrindimai ir paaiškinimai    

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

              

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiasis gydytojas                               Olegas Kačanas

Į pradžią