Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-93 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

SPRENDIMO ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, 2019 M. PATIKSLINTO SĄRAŠO PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. kovo 13 d.

Vilnius

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – realizuoti Vilniaus rajono socialinių būstų nuomininkų, kurių deklaruoto turto vertė ar pajamos, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gautas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, teisę nuomotis šiuos būstus kaip Savivaldybės būstą, numatytą Įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T3-44 apskaičiuotas nuomos mokestis didesnis negu iki šiol įrašytas socialinio būsto nuomos sutartyje, taigi padidės savivaldybės biudžeto pajamos.

Priėmus Tarybos sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Neigiamų specialistų vertinimų negauta.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai

Socialinių būstų nuomininkų, įrašytų į Tarybos sprendimo projektą, pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo patvirtintus dydžius, tačiau jie nuosavo, tinkamo gyventi būsto neturi. Taryba gali priimti sprendimą nuomoti būstus rinkos kainomis, vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja,

l. e. skyriaus vedėjo pareigas                                                                                      Lucija Lipnicka

 

 

Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė                                                                  Božena Buiko

Į pradžią