Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-104 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO

DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m.  kovo 10 d.

Vilnius

            

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Kiekvienais mokslo metais nustatomas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose formuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius bei pagal poreikį tikslinami priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

Sprendimo projekto tikslas – užtikrinti privalomą Vilniaus rajono savivaldybės priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Sprendimo projekto uždavinys – nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 m. m.

2020-2021 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdys 63 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų 5 grupės vykdys priešmokyklinio ugdymo programą pagal I modelį, 21 grupė – pagal II modelį, 22 grupės – pagal III modelį, 6 grupės – pagal IV modelį, 9 grupės – pagal V modelį.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis – taikant įvairius modelius užtikrinamos galimybės visiems Vilniaus rajono vaikams ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų nebuvo.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti parengtam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Vedėja

                                          

Sofija Segen

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė

 

Nijolia  Ragucka

                                                                

 

 

Į pradžią