Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-739 2020-03-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIAM MUZIEJUI

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS KRAŠTO ETNOGRAFINIAM MUZIEJUI

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. A27(1)-739

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 str.1 d. 1 p., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T3-45 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 4.1 p., 7.2 p. ir atsižvelgdama į Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos 2020-02-27 prašymą Nr. A70-269:

1. Į s a k a u perduoti biudžetinei įstaigai Vilniaus krašto etnografiniam muziejui jo nuostatuose šiuo metu numatytai veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti pagal panaudos sutartį 20 (dvidešimties) metų laikotarpiui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas 382,14 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas (pastato unikalus Nr. 4197-6018-3009, pažymėto plane 1C2/p, statinio bendras plotas 1533,59 kv. m, patalpos pažymėtos indeksais 1-29 (14,91 kv. m), 2-2 (3,96 kv. m), 2-3 (11,59 kv. m), 2-4 (11,67 kv. m), 2-5 (3,96 kv. m), 2-6 (32,81 kv. m), 2-7 (33,13 kv. m), 2-8 (33,19 kv. m), 2-9 (33,04 kv. m), 2-25 (32,44 kv. m), 2-26 (11,83 kv. m), 2-27 (4,08 kv. m), 2-28 (4,18 kv. m), 2-29 (11,73 kv. m), 2-30 (12,18 kv. m), 2-31 (4,22 kv. m), 2-32 (4,06  kv. m), 2-33 (11,39  kv. m), 2-34 (12,39  kv. m), 2-35 (4,24  kv. m), 2-36 (3,92  kv. m), 2-37 (11,14 kv. m), 2-38 (11,39  kv. m), 2-39 (4,01  kv. m) ir bendro naudojimo patalpas pažymėtas indeksais a-2 (18,10 kv. m iš 36,20 kv. m), 2-1 (42,58 kv. m iš 85,16 kv. m) esančias Vilniaus r., Sužionių sen., Sužionių k., Vilniaus g. 5.

            2. P a v e d u biudžetinės įstaigos Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos direktoriui sudaryti ir pasirašyti su biudžetine įstaiga Vilniaus krašto etnografiniu muziejumi Savivaldybės turto panaudos sutartį ir patalpų perdavimo-priėmimo aktą dėl 1 punkte minėto turto.

            3. S k i r i u Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos direktorių būti atsakingu už sutarties vykdymą ir priežiūrą.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

Į pradžią