Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-109 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

Vilniaus rajono savivaldybės Taryba

 

Sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO

IR ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo   d. Nr. T3-

Vilnius

 
              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 str. 2 d., 16 str. 2 d. 19 p., 20 str. 7 d., 29 str. 8 d. 9 p. ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T3-482 43, 457, 459 punktais,  Vilniaus   rajono   savivaldybės   taryba  n u s p r e n d ž i a:   

1.         Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos, mero ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2.         Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 
Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Tarybos sekretorė

Elžbieta Jankovska, tel. 275 5079

El. p. elzbieta.jankovska@vrsa.lt

Dokumento priedai:
T1-109 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, MERO IR ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią