Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-108 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO

 

2020 m.                         d. Nr. T3-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T3-51 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į V. P. prašymą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Atleisti V. P., gim. (duomenys neskelbtini), gyvenantį (duomenys neskelbtini), nuo 2019 m. 80,00 Eur (aštuoniasdešimties Eur) nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo už dalį patalpos (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios Vilniaus r. sav.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

Dokumento priedai:
T1-108 - Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo (PRIEDAS)
Į pradžią