Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-800 2020-03-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ADRESO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M.

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NemenČinės M. SEN., Nemenčinės M.

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. A27(1)-800

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., remdamasi Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092, ir Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57, 3, 4, 7 p. bei atsižvelgdama į 2020-03-25 prašymą Nr. A34(8)-1074:

1.    Suteikiu adresą Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m.., pagal pridedamą priedą.

2.    Pavedu:

2.1.   Bendrajam skyriui užregistruoto įsakymo nuorašą Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui ir seniūnui perduoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įregistravimo.

2.2.   Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui:

2.2.1.      ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įregistravimo dienos duomenis perduoti Adresų registrui pagal patvirtintą formą.

2.2.2.      ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gauto Adresų registro pranešimo apie įregistruotus, pakeistus ar panaikintus adresus elektroniniu paštu išsiųsti jį seniūnui bei šį pranešimą, įsakymo nuorašą ir jo grafinę dalį paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

3.    Įpareigoju seniūną, gavus 2.2.2. p. p. nurodytus dokumentus bei įsakymo nuorašą ir jo grafinę dalį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų juos viešai paskelbti seniūnijos patalpose ir skelbimo lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

4.    Informuoju, kad :

4.1.  šiuo įsakymu suteiktas (-i) adresas (-ai) gali keistis, kadangi minėtoje teritorijoje nuolat atsiranda naujų adreso objektų.

4.2.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
A27(1)-800 - DĖL ADRESO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M. (1 PRIEDAS)
A27(1)-800 - DĖL ADRESO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M. (2 PRIEDAS)
A27(1)-800 - DĖL ADRESO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M. (3 PRIEDAS)
Į pradžią