Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-794 2020-03-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASMENŲ PERVEŽIMŲ ORGANIZAVIMO

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ PERVEŽIMŲ ORGANIZAVIMO

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. A27(1)-794

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p.,  atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. V – 536 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo“ patvirtinto sprendimo „Dėl sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ 3.2, 4.1, 4.2 punktuose  išdėstytus nurodymus:

1. Į s a k a u :

1.1. Savivaldybės įmonei Vilniaus rajono autobusų parkui bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui skirti po dvi transporto priemones pervežti:

1.1.1.  asmenis, kurie kirto tarptautinius sienos kirtimo punktus Medininkai - Kamenyj Log ir Kena – Gudagojis ir kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, izoliacijai į Savivaldybės administracijos numatytas izoliavimo patalpas;

1.1.2. asmenis, kuriems leista izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, bet jie neturi savo transporto, į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą;

1.1.3. asmenis, kurie atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, arba asmenis, negalinčius užtikrinti, kad jų namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 patvirtintose Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklėse, arba išreiškusius norą būti izoliuotiems jų gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, į Savivaldybės administracijos numatytas izoliavimo patalpas.

1.2. Savivaldybės įmonės Vilniaus rajono autobusų parko vadovui bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjui užtikrinti vairuotojų darbą visą parą (budinčiu režimu) pagal nustatytus grafikus bei transporto priemonių dezinfekavimą po kiekvieno pervežimo.

1.3. Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui Robertui Kovalevskiui – koordinuoti pervežimus.

1.4. Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Ekonomikos ir turto skyriui.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

vedėjo pavaduotoja Lucija Lipnicka

tel.(8 5) 275 0916

Į pradžią