Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-110 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO

 

2020 m.............. d. Nr.T3-  

Vilnius

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 1 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T3-39  ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, Biudžeto sudarymo ir vykdymo  tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės  tarybos  2011 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T3-248 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 48.5 punktu ir atsižvelgdama į biudžeto vykdymą,

              Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a perskirstyti Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimus, skirtus savarankiškoms funkcijoms vykdyti: 350,0 tūkst. Eur (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių eurų) iš gyvenviečių tvarkymo į administracijos direktoriaus rezervą.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Biudžeto planavimo skyriaus vvr. specialistė

Danutė Šidlauskienė, tel. 275 1530

Dokumento priedai:
T1-110 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (PRIEDAS)
Į pradžią