Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-111 2020-03-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ IR GATVIŲ PERDAVIMO VALDYTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

 

2020 m. balandžio    d. Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkto 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1, 2 dalimis, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai 2019 m. spalio 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-393 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ vietinės reikšmės kelius ir gatves valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                               Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Romuald Dadelo, 273 4691

Dokumento priedai:
T1-111 - DĖL KELIŲ IR GATVIŲ PERDAVIMO VALDYTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (PRIEDAS)
Į pradžią