Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-111 2020-03-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL KELIŲ IR GATVIŲ PERDAVIMO VALDYTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-30

Vilnius

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – užtikrinti, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija galėtų vykdyti pilnavertę vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, remontą, rekonstravimą.

Sprendimo projekto uždavinys –  perduoti vietinės reikšmės kelius ir gatves valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas  poveikis  - Vilniaus rajono savivaldybės administracija, galės greičiau vykdyti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, remontą, rekonstravimą.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta - neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

 

 

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                      Jurijus Jelinskis

 

 

 

 

Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas                                                              Romuald Dadelo

 

Į pradžią