Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-112 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

,,DĖL ZBIGNEVO ČECHO ATLEIDIMO IR SKYRIMO VILNIAUS R. EGLIŠKIŲ ŠV. JONO BOSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS

PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. kovo 18 d.

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka atleisti savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos vadovą iš pareigų ir paskirti pareigoms.

Sprendimo projekto uždavinys (-iai) – Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus atleidimas iš pareigų suėjus terminui ir atsiskaitymo tvarkos nustatymas, Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus skyrimas penkerių metų kadencijai ir darbo sutarties su juo pasirašymo tvarkos nustatymas.

 

2. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

2020 m. vasario 21 d. įvyko konkursas Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Z. Čech, šiuo metu laikinai einantis gimnazijos direktoriaus pareigas. 2020 m. kovo 18 d. gautas Z. Čecho prašymas dėl skyrimo pareigoms nuo 2020 m. balandžio 7 d. laimėjus konkursą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Darbo kodekso nuostatomis, suėjus terminui darbo santykiai su laikinai einančiu gimnazijos direktoriaus pareigas asmeniu turi būti nutraukti, o konkursą laimėjęs asmuo paskirtas gimnazijos direktoriaus pareigoms penkerių metų kadencijai, todėl parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Z. Čecho atleidimo ir skyrimo Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus pareigoms.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

Personalo skyriaus vedėja                                                                                    Valentina Rudinskaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią