Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-831 2020-04-02
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ DEZINFEKCIJOS, ESANT DAUGIABUČIAME NAME NUSTATYTAM KORONAVIRUSO (COVID-19) ATVEJUI

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ DEZINFEKCIJOS, ESANT DAUGIABUČIAME NAME NUSTATYTAM KORONAVIRUSO (COVID-19) ATVEJUI

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. A 27(1)- 831

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“:

1. Į p a r e i g o j u Vilniaus rajono savivaldybės įmones UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ gavus informacijos, kad daugiabučiame name nustatytas koronaviruso (COVID-19) atvejis, užtikrinti, kad name nedelsiant būtų atlikta bendrojo naudojimo laiptinių ir bendrojo naudojimo patalpų dezinfekcija pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-687 patvirtintą Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašą ir kitus tesės aktus, reglamentuojančius bendrųjų patalpų dezinfekcijos atlikimą.

2. N u r o d a u:

2.1. UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis licenciją kenkėjų kontrolės (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) veiklai, dezinfekcijos darbams atlikti, sutartis suderinti su Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

2.2. gavus informacijos iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ne vėliau kaip per 24 valandas organizuoti bendrojo naudojimo laiptinių ir bendrojo naudojimo patalpų visiškos dezinfekcijos darbus;

2.3. UAB „Nemėžio komunalininkas“ dezinfekcijos darbus organizuoti Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Rudaminos, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijų teritorijoje;

2.4. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ dezinfekcijos darbus organizuoti Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Maišiagalos, Nemenčinės miesto, Nemenčinės, Paberžės, Riešės, Sudervės, Sužionių ir Zujūnų seniūnijų teritorijoje;

2.5. atlikus daugiabučio namo laiptinės ir bendrojo naudojimo patalpų visišką dezinfekciją, nedelsiant Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pateikti atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras ir informaciją apie atliktus dezinfekcijos darbus, nurodant datą ir laiką nuo kada iki kada buvo vykdomi dezinfekcijos darbai.

3. S k i r i u Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Olią Lukaševič ir Vietinio ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Mackel atsakingomis už kasdienį informacijos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos surinkimą ir tą pačią dieną šios nuasmenintos informacijos (nurodant tik namo adresą ir laiptinę) perdavimą UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su įmonėmis suderintu elektroninio pašto adresu.

4. P a v e d u:

4.1. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas;

4.2.  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, o Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui - Savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Vietinio ūkio skyriaus

vyr. specialistė I. Mackel

tel. (85) 240 1564

Į pradžią