Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-560 2020-04-06
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4142/0400:0300 IR KAD. NR. 4142/0400:0297), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., VĖLIUČIONIŲ K., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4142/0400:0300 IR KAD. NR. 4142/0400:0297), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., VĖLIUČIONIŲ K., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. KADI- 560

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 37 str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., 2 d., 4 d., 42 str. 2 d., remdamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.1 p., 2.7 p., 12 p., 21 p., Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073, 9 p., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, sprendiniais ir atsižvelgdama į iniciatoriaus 2020-03-05 prašymą Nr. A34(1)-1672, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), bylos Nr. ZSFP-72969:

1.    Pradedu rengti 0,2678 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:0300), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., ir 0,7000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:0297), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k. (toliau – Žemės sklypai), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us), sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, padalyti į du ar daugiau žemės sklypų. Projekto rengimo darbai finansuojami iniciatoriaus lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau iniciatoriui pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.   Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

5.    Informuoju, kad:

5.1.   šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

 

 

 

 

5.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią