Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-848 2020-04-06
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL MOBILIOS BRIGADOS TEPINĖLIŲ IŠ PACIENTO NOSIARYKLĖS IR RYKLĖS PAĖMIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI ORGANIZAVIMO

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos                                       direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL Mobilios brigados tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. A27(1)-848

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 30 d. sprendimais Nr. V-610 „Dėl informacijos teikimo“ ir Nr. V-611 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų grįžusių iš užsienio valstybių, izoliavimo“ pakeitimo,

     1. T v i r t i n u Mobilios brigados tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Į s a k a u:

            2.1. Vilniaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatoriui Robertui Kovalevskiui (toliau – Koordinatorius):

            2.1.1. ne vėliau kaip prieš 24 val. iki numatomo tyrimo laiko) pranešti VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiajai gydytojai V. Žvirblienei apie poreikį paimti mėginius iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti asmenims, kirtusiems valstybės sieną Medininkų pasienio poste, nurodyti numatomų ištirti asmenų skaičių ir mėginių paėmimo vietą;

            2.1.2. organizuoti asmenų, kirtusių valstybėse sieną Medininkų pasienio poste, ištyrimą, numatant tyrimo datą, tiriamųjų sukvietimą (esant reikalui – transportavimą), tyrimo vietos paruošimą;

            2.1.3.gautus teigiamus tyrimo rezultatus nedelsiant perduoti Greitosios medicinos pagalbos dispečerinei.

2.2. VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiajai gydytojai V. Žvirblienei:

2.2.1. gavus pranešimą iš Koordinatoriaus, nedelsiant paskirti Mobiliosios tepinėlių paėmimo brigados (toliau – Brigada) narius, vieną jų skirti vadovu;

2.2.2. organizuoti transportinių virusologinių terpių užsakymą numatytam ištirti asmenų skaičiui, skirti transportą jų paėmimui ir nuvežimui;

2.2.3. organizuoti Brigados darbuotojų nuvežimą į numatytą mėginių paėmimo vietą ir aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis.

2.3. Brigados darbuotojams:

2.3.1. paimti tepinėlį iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams;

2.3.2. siuntimus diagnostiniams tyrimams perduoti Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (Žolyno g. 36, Vilnius), tyrimo užsakovu nurodant Vilniaus rajono savivaldybės administraciją bei Koordinatoriaus kontaktinius duomenis;

2.3.3. suvesti laboratorinio tyrimo užsakymą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPB IS), formą E200;

 

 

 

3.  N u r o d a u  Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – savivaldybės interneto svetainėje, ir elektroniniu paštu išsiųsti VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

l.e.p. savivaldybės gydytoja

Vida Žvirblienė

247-00-88

 

 

Dokumento priedai:
A27(1)-848 - DĖL MOBILIOS BRIGADOS TEPINĖLIŲ IŠ PACIENTO NOSIARYKLĖS IR RYKLĖS PAĖMIMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI ORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią