Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-871 2020-04-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMŲ NR. V-653 IR NR. V-654 VYKDYMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMŲ nR. v-653 IR NR. v-654 VYKDYMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. A27(1)-871

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ 2.2. papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“ 3 punktu:

1. N u r o d a u  visoms Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančioms stacionarios socialinės globos įstaigoms, turinčioms asmens sveikatos priežiūros licencijas, teikiančioms ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas (toliau – Įstaigos), nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo, vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimuose Nr. V-653 bei V-654 išdėstytus nurodymus (sprendimai pridedami).

2. Į s a k a u:

2.1. Savivaldybės įmonei Vilniaus rajono autobusų parkui bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A27(1)-794 „Dėl asmenų pervežimų organizavimo“, organizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 (toliau – Sprendimas V-654) 3.1. papunktyje numatytų asmenų pervežimą;

2.2. Vilniaus rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui Robertui Kovalevskiui – vykdant Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. A27(1)-776 „Dėl Mobiliosios tepinėlių paėmimo brigados sudarymo ir sprendimų savivaldybės numatytose patalpose apgyvendintų asmenų tęsti izoliavimą namuose priėmimo bei įgaliojimo suteikimo koordinatoriui“ kartu koordinuoti ir šio įsakymo 2.1. papunktyje numatytus pervežimus.

3.  P  a v e d u:

3.1. Socialinės rūpybos skyriui supažindinti Įstaigas su šiuo įsakymu;

3.2. Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Teisės skyriaus vyr. specialistė

Agata Slančevskienė, el. p. agata.slancevskiene@vrsa.lt

Į pradžią