Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-568 2020-04-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4154/1400:0319 IR 4154/1400:0501), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., PIKTAKONIŲ K., JAZMINŲ G. 3 IR JAZMINŲ G. 1, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4154/1400:0319 IR KAD. NR. 4154/1400:0501), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., PIKTAKONIŲ K., JAZMINŲ G. 3 IR JAZMINŲ G. 1, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. KADI- 568

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 37 str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 6 p., 2 d., 4 d., 42 str. 2 d., remdamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.6, 12 p., 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendiniais ir atsižvelgdama į iniciatorių 2020-02-05 prašymą Nr. A34(1)-886, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), bylos Nr. ZSFP-71498 bei 2020-03-16 prašymą Nr. ZP-287, registruotą ŽPDRIS, bylos Nr. ZSFP-72738:

1.    Pradedu rengti 0,2100 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4154/1400:0319), esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Piktakonių k., Jazminų g. 3, ir 0,2620 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4154/1400:0501), esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Piktakonių k., Jazminų g. 1, (toliau – Žemės sklypai) formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiais Žemės sklypais. Projekto rengimo darbai finansuojami iniciatorių lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau iniciatoriui atsižvelgiant į Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.   Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

5.    Informuoju, kad:

5.1.    šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

 

 

 


 

5.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią