Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-90 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. T3-90

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 str. 1 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p., remdamasi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymo Nr. V-17 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl sostinės regiono ir vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, paskirstymo 2020 metais“ 1 p., 7 p., Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymo Nr. V-18 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“ 1 p., 7 p., Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymo Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ 1 p., 60 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-04 nutarimo Nr. 185 „Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikšmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ 1.2.17. p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimu Nr. T3-104 patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą bei apsvarsčiusi pateiktus seniūnų prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.       Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Vilniaus rajono savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) paskirstymą pagal seniūnijas (pridedama).

2.       Patvirtinti  už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas atliekamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo pagal seniūnijas objektų sąrašą (pridedama).

3.       Pavesti seniūnijoms už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas atlikti vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimą, taisymą (remontą), priežiūrą bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimą pagal pridedamą objektų sąrašą.

4.       Gavus papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų bei nepanaudojus visų lėšų, skirtų kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei peržiūrai, avariniams darbams ir kt.), įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių, atsižvelgiant į seniūnų prašymus, atlikti šių lėšų paskirstymą pagal seniūnijas.

5.       Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

5.1. Apskaičiuoti patvirtintų seniūnijų objektų orientacines kainas bei sugrupuoti pagal išlaidų pobūdį;

5.2. Atlikti numatytų darbų užsakovo funkcijas.

6.       Paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                                Marija Rekst

______________

 

Dokumento priedai:
T3-90 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS (1 PRIEDAS)
T3-90 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS (2 PRIEDAS)
T3-90 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS (3 PRIEDAS)
Į pradžią