Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-625 2020-04-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1733), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RAISTENIŠKIŲ VS., GIMINIŲ G. 3, SUFORMUOTO DETALIUOJU PLANU, PATVIRTINTU VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-11-10 ĮSAKYMU NR. A27-1759, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:1733), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RAISTENIŠKIŲ VS., GIMINIŲ G. 3, SUFORMUOTO DETALIUOJU PLANU, PATVIRTINTU VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-11-10 ĮSAKYMU NR. A27-1759, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. balandžio 22 d. Nr. KADI-625

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 37 str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p. ir 4 p., 2 d., 4 d., 42 str. 2 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 str. 1 d. 1 p., 18 p., 19 str. 2 d. 1 p., 20 str., Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės  naudojimo sąlygų įstatymo 99 str. ir 100 str., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 297.2.7 p., 318.4.5.1 p.,  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2.2 p., 3 p., 12 p., 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-10 įsakymu Nr. A27-1759 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:717), esančio Vilniaus r. sav., Avižienų sen., Raisteniškių vs., detaliojo plano patvirtinimo“ (TPD registracijos Nr. T00078053) (toliau – Detalusis planas) ir atsižvelgdama į iniciatoriaus 2020-02-27 prašymą Nr. ZP-231, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), bylos Nr. ZSFP-71842:

1.    Pradedu rengti 0,4405 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1733), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Giminių g. 3 (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, padalyti į du ar daugiau žemės sklypų, nekeičiant Detaliajame plane nustatytų privalomųjų reglamentų (leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 25 %, užstatymo intensyvumas – 0,4 %). Projekto rengimo darbai finansuojami iniciatoriaus lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau iniciatoriui pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.   Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

 

5.    Informuoju, kad:

5.1.   šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

5.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią