Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-684 2020-05-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
ĮSAKYMAS DĖL ATSISAKYMO ORGANIZUOTI KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:147), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., EGLIŠKIŲ G. 1A, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO ORGANIZUOTI KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:147), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., EGLIŠKIŲ G. 1A, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. KADI-684

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 2 p., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2 p., 7 p., 8 p., 21 p., 69 p., Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073, 9 p., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, 327 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendruoju planu (toliau – Bendrasis planas), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus 2019-12-31 patvirtintu įsakymu Nr. 48VĮ-2135-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijos Mickūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“, atsižvelgdama į iniciatoriaus 2020-01-31 prašymą Nr. ZP-127, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ZPDRIS) byloje Nr. ZSFP-70624:

1.    Atsisakau organizuoti 0,2500 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr.  4152/0100:147),  esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1A (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas - sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu Žemės sklypu. Planuojamas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas yra suformuotas žemės reformos būdu ir patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus 2019-12-31 įsakymu Nr. 48VĮ-2135-(14.48.2.). planuojama teritorija yra priskirta prie mokyklos teritorijos.

2.    Informuoju, kad

 2020-04-30 Vilniaus rajono savivaldybės įsakymas Nr. KADI-647 „Dėl kitos paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4152/0100:147), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Egliškių g. 1a, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“ laikyti netekusiu galios

2.1. šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

Į pradžią