Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-159 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAPILDOMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS

 

2020 m. gegužės     d. Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 str. 1 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p., remdamasi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-03-30 įsakymo Nr. V-45 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl sostinės regiono ir vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ 2 p., 7 p., Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymo Nr. V-49 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-02-06 įsakymo Nr. V-18 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ 2 p., 7 p., Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymo Nr. V-48 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ 2 p., 60 p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimu Nr. T3-104 patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.       Patvirtinti papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Vilniaus rajono savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) paskirstymą pagal seniūnijas (pridedama). Objektai, kuriems skirta papildomų lėšų, buvo patvirtinti 2020-04-03 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-90.

2.       Paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                               Marija Rekst

Dokumento priedai:
T1-159 - DĖL PAPILDOMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS (1 PRIEDAS)
T1-159 - DĖL PAPILDOMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS (2 PRIEDAS)
Į pradžią