Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-159 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL PAPILDOMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020 METAIS“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-06

Vilnius

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – užtikrinti saugaus eismo sąlygas keliuose ir gatvėse. Gerinti visos Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo infrastruktūrą. Prižiūrėti, tiesti ir taisyti (remontuoti) vietinės reikšmės kelius ir gatves.

Sprendimo projekto uždavinys – skirtas papildomas lėšas paskirtyti 23 seniūnijoms, jų planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Lėšos skirstomos pagal 2019-03-29 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-104 patvirtintoje tvarkoje nustatytus kriterijus:

- 5 proc. lėšų skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai;

- 95 proc. skirtų lėšų paskirstoma seniūnijoms (išskyrus Nemenčinės m. sen.) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kurios paskirstomos:

  - 50 proc. pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

  - 50 proc. pagal seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas  poveikis  - paskirstytomis lėšomis bus galima pagerinti kelių bei gatvių būklę. Užtikrinti patogesnę ir saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta - neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                      Jurijus Jelinskis

Į pradžią