Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-160 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., PABERŽĖS K., VILNIAUS G.“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – tenkinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžės seniūnijos seniūno pavaduotojo, laikinai einančio seniūno pareigas, 2020-04-23 prašymą Nr. A38(1)-689.

Sprendimo projekto uždavinys – suformuoti visuomenės poreikiams skirtą apie 0,0590 ha ploto kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g., automobilių stovėjimo aikštelei įrengti (pridedama).

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis – suformavus sklypą bus realizuotas ir patenkintas visuomenės poreikis.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

-

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vedėjo pavaduotoja                                                                           Audronė Ercmonaitė

 

 

 

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė                                                                                     Danuta Gotovecka

 

Į pradžią