Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T3-114

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 103 straipsnio 1 ir 3 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės 2016 – 2023 m. strateginį plėtros planą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T3-263 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės
2016 – 2023 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-91 patvirtintu  Vilniaus rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo, koordinavimo bei stebėsenos tvarkos aprašu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.         Pripažinti netukusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020  m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T3-38.

3.      Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre

 

                      

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst           

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ana Matveiko

Tel. 2750403

Dokumento priedai:
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (10 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (12 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (13 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (14 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (15 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (16 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (17 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (18 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (19 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (20 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (21 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (22 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (23 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (24 PRIEDAS)
T3-114 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (25 PRIEDAS)
Į pradžią