Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                              1b forma

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

03 Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa

(programos pavadiniams)

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2020-ieji metai

Asignavimų valdytojas (-ai) (savininkas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Avižienių seniūnija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

Dūkštų seniūnija

Juodšilių seniūnija

Kalvelių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Marijampolio seniūnija

Medininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemėžio seniūnija

Paberžės seniūnija

Pagirių seniūnija

Riešės seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Sudervės seniūnija

Sužionių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Zujūnų seniūnija

Vykdytojas (-ai)

Investicijų skyrius

Statybos skyrius

Avižienių seniūnija

Bezdonių seniūnija

Buivydžių seniūnija

Dūkštų seniūnija

Juodšilių seniūnija

Kalvelių seniūnija

Lavoriškių seniūnija

Maišiagalos seniūnija

Marijampolio seniūnija

Medininkų seniūnija

Mickūnų seniūnija

Nemenčinės seniūnija

Nemenčinės miesto seniūnija

Nemėžio seniūnija

Paberžės seniūnija

Pagirių seniūnija

Riešės seniūnija

Rudaminos seniūnija

Rukainių seniūnija

Sudervės seniūnija

Sužionių seniūnija

Šatrininkų seniūnija

Zujūnų seniūnija

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

 

Programos kodas

03

Programos parengimo argumentai

Programa įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybių funkcijos

savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.

Ilgalaikis prioritetas (pagal Vilniaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Darni rajono teritorijų plėtra bei sistemingas infrastruktūros vystymas

Kodas

3

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas:

Gerinti savivaldybės susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūrą

Kodas

03

 

Programos tikslas

Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo infrastruktūrą

Kodas

03.01

Tikslo aprašymas:

Programos tikslu siekiama gerinti Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūrą atliekant gatvių rekonstravimo ir modernizavimo darbus, diegiant saugaus eismo priemones, plečiant ir atnaujinant pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą, bei gerinti apšvietimo infrastruktūrą  naudojant energiją taupančias apšvietimo priemones. Programos tikslu numatoma įgyvendinti 4 uždavinius: Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus; Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius ir kelio statinius, miestelių ir kaimų gatves; Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus; Sudaryti saugias sąlygas rajono keliuose, miestelių bei kaimų gatvėse pėstiesiems ir dviratininkams.

 

Rezultato vertinimo kriterijai:

R-03.01-1 Įgyvendintų susisiekimo/ apšvietimo infrastruktūros plėtros ir (arba) atnaujinimo investicijų projektų skaičius (vnt.)

 

03.01.01 uždavinys. Atlikti kasmetinius rajono kelių ir miestelių ir kaimų gatvių priežiūros darbus

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus bus atliekamas Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas bei priežiūra (žvyrkelių greidaravimas, asfaltbetonio duobių remontas, žvyro ir asfalto dangų įrengimas, žymėjimas ir pan.) bei atliekamas kelių ir gatvių projektų parengimas, atliekama ekspertizė, sudaromos išpildomos topografinės nuotraukos, atliekama kelių ir gatvių projektų techninė priežiūra.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-03.01.01-02 Suremontuotų kelių ir gatvių seniūnijose ilgis (km)

P-03.01.01-03 Atliktų kelių, gatvių projektų, techninės priežiūros objektų skaičius (vnt.)

 

03.01.02 uždavinys. Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius ir kelio statinius, miestelių ir kaimų gatves

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 13 priemonių, kurias įgyvendinus bus rekonstruoti/kapitališkai remontuoti/įrengtos 7 Vilniaus rajono savivaldybės gatvės (Upės g., Zujūnų sen.; Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g. Skaidiškių k. Nemėžio sen.; Malūno g. Liubavo k. Riešės sen.; Nesvydžiaus g. Bukiškio k. Avižėnų sen.; Riešės g., Riešės k., Avižienių sen.), atlikta kelio Rudamina – Šveicarai – Daubėnai rekonstrukcija, Rudaminos sen., Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s., Galinės ir Kalno g. nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 rekonstrukcija bei Avižienių sen., Riešės seniūnijos, Purnuškių k., Miškinių k., Plačiosios g. ir Sodininkų g. nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 iki Dvaro g., Pikeliškių k. rekonstrukcija, Mickūnų sen., Kairėnų k., Mokyklos g. kapitalinis remontas nuo Egliškių k., Dobilų g. iki Kairėnų kapinių, Šatrininkų seniūnijos, Šatrininkų kaimo, Medelyno gatvės kapitalinis remontas asfaltavimui, kurios pradžia nuo valstybinės reikšmės krašto  kelio Nr. 101, Šatrininkų sen. Grigaičių k. Jaunimo g. kapitalinis remontas nuo Medelyno g., taip pat atlikti kapitalinio remonto darbai Mickūnų seniūnijos, Pamiškės g. Lytos k. sujungimui su Užupio g. Mickūnų mstl. įrengiant asfaltbetonio dangą, kurios pradžia nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 103, bei Zujūnų seniūnijos, Česlovo Milošo gatvės pagerinimui, kurios pradžia nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-03.01.02-05 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-08 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-09 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-10 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-11 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-12 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-13 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-14 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-15 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-16 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-17 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-18 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

P-03.01.02-19 Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt.)

 

03.01.03 uždavinys. Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurias įgyvendinus planuojama įrengti elektros energijos tinklus rajono seniūnijose, dengti apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidas Vilniaus rajone.

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-03.01.03-01 --------------------------------------------------

P-03.01.03-05 --------------------------------------------------

 

03.01.04 uždavinys. Sudaryti saugias sąlygas rajono keliuose, miestelių bei kaimų gatvėse pėstiesiems ir dviratininkams

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 10 priemonių, kurias įgyvendinus Vilniaus rajono savivaldybės gatvėse bus įdiegtos eismo saugos ir (arba) aplinkos apsaugos priemonės (Mokyklos g., Žaibo g., Taikos ir Lydos g. Rudaminos k. Rudaminos sen.; Parko g., Krantinės g., Statybininkų g. ir Šaltinio g. Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse ir Durpių g. Pagirių k. Pagirių sen.), įrengti šaligatviai (Durpių g. Pagirių k. Pagirių sen.; Sodų g. ir Draugystės g. Bukiškio k. Avižienų sen.,), numatyta pėsčiųjų takų plėtra Zujūnų sen. Gineitiškių kaime, viename Vilniaus rajono savivaldybės kaime bus įrengtas privažiuojamas kelias (Juozapinės k. Medininkų sen.), trijuose Vilniaus rajono savivaldybės kaimuose sutvarkyta vietinės reikšmės kelių infrastruktūra (Čekoniškių k. Zujūnų sen.,Didžiųjų Kabiškių k. Nemenčinės sen. ir Lindiniškių k. Avižienių sen.) ir sutvarkytas Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožas „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“.  

 

Produkto vertinimo kriterijai:

P-03.01.04-07 Įdiegtų eismo saugos priemonių skaičius (vnt.)

P-03.01.04-08 Įdiegtų eismo saugos priemonių skaičius (vnt.)

P-03.01.04-09 Įdiegtų eismo saugos priemonių skaičius (vnt.)

P-03.01.04-10 Įrengtų šaligatvių skaičius (vnt.)

P-03.01.04-11 Rekonstruotų kelių skaičius (vnt.)

P-03.01.04-12 Apšviestos gyvenviečių gatvės ir rekonstruota kelių (vnt.)

P-03.01.04-13 Apšviestos gyvenviečių gatvės ir rekonstruota kelių (vnt.)

P-03.01.04-15 Įrengtų pėsčiųjų- takų skaičius (vnt.)

P-03.01.04-19 Rekonstruota kelių (km)

P-03.01.04-20 Rekonstruota kelių (km)

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Programos įgyvendinimas padės gerinti Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo ir apšvietimo infrastruktūros būklę, didins eismo saugumo situaciją rajono teritorijoje, skatins gyventojus ir svečius naudotis bemotorinėmis transporto priemonėmis dėl pagerintos, praplėstos šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų būklės.

 

Efekto vertinimo kriterijai:

E-03-1 Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų ir sutaisytų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga tinklo santykis (proc.)

E-03-2 Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius (vnt.)

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Vilniaus rajono savivaldybės lėšos (SB), valstybės lėšos (VB), Europos Sąjungos lėšos (ES)

 

Veiksmai, numatyti Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

3 PRIORITETAS. DARNI RAJONO TERITORIJŲ PLĖTRA BEI SISTEMINGAS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

3.1. tikslas. Darnus susisekimo infrastruktūros vystymasis bei optimalių viešojo transporto paslaugų užtikrinimas

3.1.1. uždavinys. Vystyti ir gerinti kelių transporto infrastruktūrą

3.1.3. uždavinys. Skatinti alternatyvaus susisiekimo plėtrą

3.2. tikslas. Teikiamų komunalinių paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas kartu tausojant aplinką

3.2.1. uždavinys. Modernizuoti šilumos ūkį bei skatinti racionalų energijos vartojimą

 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai: LR vietos savivaldos įstatymas; LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas; LR statybos įstatymas; kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, kt.

 

_______________________

Į pradžią