Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

01 Ekonominio konkurencingumo didinimo PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

01

01

 

 

E-01-1

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies rodikliu (proc.)

38

39

40

41

01

01

 

 

E-01-2

Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis, tenkanti 1 gyventojui (tūkst. EUR)

90,8

91,0

93,0

95,0

 

01

01

01

 

R-01.01-1

Įgyvendintų kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimo priemonių / projektų skaičius (vnt.)

5

11

7

3

01

01

01

 

R-01.01-2

Atnaujintų melioracijos sistemų (griovių) dalis, nuo visų melioracijos sistemų (proc.)

7,5

8

8,5

8,5

01

01

02

 

R-01-02-1

Patenkintų SVV prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)

88,8

100

100

100

      Produkto kriterijus (-ai)

01

01

01

01

P-01.01.01-26

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (vnt.)

0

0

1

 0

01

01

01

01

P-01.01.01-27

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (kv.m)

0

16174

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-28

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (kv.m)

0

33395

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-29

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (vnt)

0

0

1

0

01

01

01

01

P-01.01.01-33

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-34

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-35

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-37

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-38

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-39

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-40

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-41

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-42

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-43

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-46

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

01

01

01

01

P-01.01.01-47

Rekonstruotų/ naujai įrengtų bendruomeninių objektų ir viešųjų erdvių skaičius (vnt.)

0

0

0

1

01

01

01

02

P-01.01.02-01

Išlaikomų siurblinių skaičius (vnt.)

1

0

0

0

01

01

01

02

P-01.01.02-02

Sutvarkytas melioracijos kadastras (ha)

38634,88

0

0

0

01

01

01

02

P-01.01.02-03

ArcView ir Arcpad programinės įrangos aptarnavimas (vnt.)

5

0

0

0

01

01

01

02

P-01.01.02-04

Hidrotechninių statinių, kuriems pašalinti gedimai, skaičius (vnt.)

1

5

5

5

01

01

01

02

P-01.01.02-07

Rekonstruotų melioracijos tiltų skaičius (vnt.)

3

3

0

0

01

01

01

03

P-01.01.03-01

Remontuotų ir prižiūrėtų melioracijos sistemų ilgis (km)

0,67

7

8

8

01

01

01

03

P-01.01.03-02

Atliktų melioracijos projektavimo darbų / ekspertizių skaičius (vnt.)

0

4

5

5

01

01

01

03

P-01.01.03-03

Remontuotų ir prižiūrėtų melioracijos griovių bei sureguliuotų upių ilgis (km)

54,9

70

80

80

01

01

01

04

P-01.01.04-02

Nuostolingų krypčių skaičius (vnt.)

1

-

-

-

Aptarnaujamų maršrutų rida (km.)

-

4800000

4800000

4800000

01

01

01

04

P-01.01.04-03

Atliktų registracijos veiksmų skaičius (vnt.)

256

180

180

180

01

01

01

04

P-01.01.04-04

Objektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius (vnt.)

16

70

70

70

01

01

01

04

P-01.01.04-06

Suteikta subsidijų už šilumos ir vandens tiekimą gyventojams (proc.)

 100

100

100

100

01

01

01

04

P-01.01.04-07

Asmenų skaičius, kuriems suteikta kompensacija būstui įsigyti ar išsinuomuoti (asm.)

-

3

2

7

01

01

02

01

P-01.02.01-01

Projektų skaičius, kuriems skirtos lėšos teritorijų planavimo dokumentų rengimui (vnt.)

 

1

2

2

2

01

01

02

01

P-01.02.01-03

Projektų skaičius, kuriems skirtos lėšos visuomeninių erdvių architektūrinių projektų rengimui (vnt.)

 

0

8

8

8

01

01

02

01

P-01.02.01-04

Dokumentų skaičius, kuriems skirtos lėšos SPVA, PVSV, PAV atlikimui (vnt.)

 

0

2

1

1

01

01

02

01

P-01.02.01-11

Objektų skaičius, kuriems skirtos lėšos duomenų bazių programinių įrangų ir jų paslaugoms pirkimui (vnt.)

 

288

0

10

5

01

01

02

01

P-01.02.01-12

Teritorijų planavimo dokumentų, teminių žemėlapių/planų skaičius (vnt.)

 

0

180

150

150

01

01

02

01

P-01.02.01-13

Paruošta teritorijos bendrojo plano ataskaitų (vnt.)

 

0

0

1

1

01

01

02

01

P-01.02.01-20

Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar keitimo planų skaičius, kuriems skirtos lėšos (vnt.)

0

0

0

0

01

01

02

01

P-01.02.01-21

Planų, kuriems skirtos lėšos, skaičius (vnt.)

-

25

25

25

01

01

02

01

P-01.02.01-25

Nupirkta paslaugų (vnt.)

0

0

0

0

01

01

02

02

P-01.02.02-01

Paremtų SVV subjektų skaičius (vnt.)

37

38

38

38

01

01

02

02

P-01.02.02-02

Projektų skaičius (vnt.)

2

4

2

2

____________________

Į pradžią