Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

02 Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo didinimo PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

02

02

 

 

E-02-1

Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą Vilniaus rajono savivaldybėje, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.)

99,9

99,9

99,9

99,9

       Rezultato kriterijus (-ai)

02

02

01

 

R-02.01-1

Mokinių, ugdomų bendrojo ugdymo mokyklose Vilniaus rajono savivaldybėje (savivaldybės švietimo įstaigose) pagal privalomojo švietimo programas, dalis nuo savivaldybės teritorijoje gyvenančių 6-16 metų amžiaus vaikų skaičiaus (proc.)

66,7

66,7

66,7

66,7

02

02

01

 

R-02.01-2

Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose  (savivaldybės švietimo įstaigose) ugdomų 1-5 metų vaikų dalis, lyginant su bendru savivaldybės teritorijoje gyvenančių to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.)

45,3

45,3

45,3

45,3

      Produkto kriterijus (-ai)

02

02

01

01

P-02.01.01-01

Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

2079

2082

2082

2082

02

02

01

01

P-02.01.01-03

Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

239

121

121

121

02

02

01

01

P-02.01.01-04

Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

1511

1637

1637

1637

02

02

01

01

P-02.01.01-05

Ugdomų vaikų ir mokinių skaičius (asm.)

7589

7589

7589

7589

02

02

01

01

P-02.01.01-09

Nemokamai pavežamų mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, dalis (proc.)

100

100

100

100

02

02

01

01

P-02.01.01-10

Organizuotų brandos egzaminų skaičius (vnt.)

17

17

17

17

02

02

01

01

P-02.01.01-11

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius (asm.)

918

918

918

918

02

02

01

01

P-02.01.01-13

Mokinių vasaros poilsio stovyklose dalyvavusių mokinių dalis (proc.)

15

13

13

13

02

02

01

01

P-02.01.01-14

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdomų mokinių skaičius (asm.)

918

918

918

918

02

02

01

01

P-02.01.01-16

Savivaldybės švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

63

63

63

63

02

02

01

01

P-02.01.01-18

-----------------------------------------

 -

-

-

-

02

02

01

01

P-02.01.01-19

Suteiktų konsultacijų bei atliktų vertinimų skaičius (vnt.)

1132

450

450

450

Atliktų vertinimų sk. (vnt.)

 

160

165

170

02

02

01

01

P-02.01.01-24

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

02

02

01

01

P-02.01.01-25

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

02

02

01

01

P-02.01.01-26

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

02

02

01

01

P-02.01.01-27

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

01

P-02.01.01-28

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

02

02

01

01

P-02.01.01-31

Vilniaus rajono mokyklų dalis, dalyvaujanti neformaliojo vaikų švietimo programose (proc.)

30,1

29

29

29

02

02

01

01

P-02.01.01-34

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

02

02

01

01

P-02.01.01-35

Įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės

0

0

6

0

02

02

01

01

P-02.01.01-36

 

-

-

-

-

02

02

01

01

P-02.01.01-37

Lėšos panaudotos priemonei proc

0

100

100

100

02

02

01

01

P-02.01.01-38

Lėšos panaudotos priemonei proc

100

100

100

100

02

02

01

02

P-02.01.02-12

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

02

02

01

02

P-02.01.02-17

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-21

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

02

02

01

02

P-02.01.02-22

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-26

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-27

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-28

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

02

02

01

02

P-02.01.02-30

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-31

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-32

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-33

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

02

02

01

02

P-02.01.02-36

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

02

02

01

02

P-02.01.02-37

Įrengta sporto salių skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-40

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

02

02

01

02

P-02.01.02-41

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-42

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-43

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-44

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-45

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

02

02

01

02

P-02.01.02-46

Įrengtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

02

02

01

02

P-02.01.02-47

Modernizuotų švietimo įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

____________________

Į pradžią