Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

03 Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

03

03

 

 

E-03-1

Ataskaitiniais metais nutiestų, rekonstruotų

ir sutaisytų

vietinės reikšmės kelių (gatvių) su patobulintomis dangomis

ir bendro vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga

tinklo santykis

(proc.)

1,58

1,6

1,62

1,64

03

03

 

 

E-03-2

Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius (vnt.)

122

120

118

116

       Rezultato kriterijus (-ai)

03

03

01

 

R-03.01-1

Įgyvendintų susisiekimo/ apšvietimo infrastruktūros plėtros ir (arba) atnaujinimo investicijų projektų skaičius (vnt.)

3

5

2

5

      Produkto kriterijus (-ai)

03

03

03

03

01

01

P-03.01.01-02

Suremontuotų kelių ir gatvių seniūnijose ilgis (km)

50

40

40

40

03

03

01

01

P-03.01.01-03

Atliktų kelių, gatvių projektų, techninės priežiūros objektų skaičius (vnt.)

120

120

120

120

03

03

01

02

P-03.01.02-05

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

1

0

0

03

03

01

02

P-03.01.02-08

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

0

0

1

03

03

01

02

P-03.01.02-09

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

1

0

0

03

03

01

02

P-03.01.02-10

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

1

0

0

003

03

01

02

P-03.01.02-11

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

0

0

1

03

03

01

02

P-03.01.02-12

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

0

0

1

03

03

01

02

P-03.01.02-13

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

0

0

1

03

03

01

02

P-03.01.02-14

Rekonstruojamų kelių, gatvių (vnt)

 

0

0

0

1

03

03

01

03

P-03.01.03-01

-

-

-

-

-

03

03

01

03

P-03.01.03-05

-

-

-

-

-

03

03

01

04

P-03.01.04-07

Įdiegtų eismo saugos priemonių skaičius (vnt.)

0

0

1

0

03

03

01

04

P-03.01.04-08

Įdiegtų eismo saugos priemonių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-09

Įdiegtų eismo saugos priemonių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-10

Įrengtų šaligatvių skaičius (vnt.)

1

0

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-11

Rekonstruotų kelių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-12

Apšviestos gyvenviečių gatvės ir rekonstruota kelių (vnt.)

1

0

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-13

Apšviestos gyvenviečių gatvės ir rekonstruota kelių (vnt.)

1

0

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-15

Įrengtų pėsčiųjų takų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

03

03

01

04

P-03.01.04-19

Rekonstruota kelių (km.)

0

0,5

0

0

03

03

01

04

P-03.01.04-20

Rekonstruota kelių (km.)

0

0

0,97

0

____________________

 

Į pradžią