Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

04 Valdymo PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

04

04

 

 

E-04-1

Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis (proc.)

86,66

80

75

80

04

04

 

 

E-04-2

Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.)

0,989

0,989

0,989

0,989

       Rezultato kriterijus (-ai)

04

04

01

 

R-04.01-1

Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)

8,5

10,2

10,0

10,0

      Produkto kriterijus (-ai)

04

04

01

01

P-04.01.01-01

-

-

-

-

-

04

04

01

01

P-04.01.01-02

-

-

-

-

-

04

04

01

01

P-04.01.01-03

-

-

-

-

-

04

04

01

01

P-04.01.01-04

-

-

-

-

-

04

04

01

01

P-04.01.01-06

Unikalių lankytojų Savivaldybės tinklalapyje skaičius (vnt.)

537000

500

520

540

04

04

01

02

P-04.01.02-01

Civilinės būklės akto įrašas (vnt.)

5894

4200

4200

4500

04

04

01

02

P-04.01.02-02

Įrašas (vnt.)

 

 

 

 

04

04

01

02

P-04.01.02-03

Civilinės būklės aktų įrašų skaičius (vnt.)

2975

2700

2800

2800

04

04

01

02

P-01.01.02-04

-

-

-

-

-

04

04

01

02

P-01.01.02-05

-

-

-

-

-

04

04

01

02

P-01.01.02-06

Archyvinių dokumentų skaičius (vnt.)

1213

1000

1000

1000

04

04

01

02

P-01.01.02-08

-

-

-

-

-

04

04

01

02

P-01.01.02-09

-

-

-

-

-

04

04

01

02

P-01.01.02-11

-

-

-

-

-

04

04

01

02

P-01.01.02-12

-

-

-

-

-

04

04

01

02

P-01.01.02-14

-

-

-

-

-

04

04

01

03

P-01.01.02-08

-

-

-

-

-

04

04

01

04

P-04.01.04-01

-

-

-

-

-

04

04

01

04

P-04.01.04-02

-

-

-

-

-

04

04

01

04

P-04.01.04-03

-

-

-

-

-

04

04

01

04

P-04.01.04-04

Suteiktų paslaugų skaičius (vnt.)

0

0

2

0

04

04

01

05

P-04.01.05-02

Įgyvendinusios viešojo valdymo institucijos pagal programą priemones paslaugų ir aptarnavimo kokybei gerinti (vnt.)

0

1

0

0

Darbuotojai, kurie pagal šia programą dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas skaičius (vnt.)

 

0

1

0

0

Parengtų piliečių chartijų skaičius (vnt.)

 

1

0

0

0

04

04

01

05

P-04.01.05-05

Ataskaitų sk. (vnt.)

2

2

2

2

04

04

01

05

P-04.01.05-07

Informacinių pranešimų apie administracinės naštos mažinimą skaičius (vnt.)

-

-

-

-

04

04

01

05

P-04.01.05-10

Paslaugų, kurias suteikiant būtinas kliento sutikimas gauti informaciją iš kitų valstybės registrų ar valstybės informacinių sistemų, skaičius (vnt.)

 

33366

25000

25000

25000

04

04

01

05

P-04.01.05-11

Peržiūrėtų, koreguotų administracinių paslaugų aprašymų skaičius (vnt.)

 

23

30

30

30

04

04

01

05

P-04.01.05-12

Tobulina dokumentų valdymo sistemų (proc.)

0

20

0

0

04

04

01

05

P-04.01.05-13

Per „e-pristatymas“ gautų dokumentų skaičius (vnt.)

 

 

3576

4000

4000

4000

04

04

01

05

P-04.01.05-16

Parengta strateginių dokumentų per metus (vnt.)

1

1

1

1

____________________

Į pradžią