Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

05 Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

05

05

 

 

E-05-1

Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių/ projektų skaičius (vnt.)

1

1

1

2

       Rezultato kriterijus (-ai)

05

05

01

 

R-05.01-1

Iki reikalaujamų normų išvalomų ūkio, buities ir gamybos nuotekų dalis (proc.)

100

100

100

100

05

05

01

 

R-05.01-2

Į atmosferą iš stacionarių šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 gyventojui (kg)

9

7

6

6

05

05

02

 

R-05.02-1

Į atmosferą išmetamų teršalų (azoto dioksido, sieros dioksido, benzeno, tolueno, etilbenzeno, m ir p ksilenų, o-ksileno) koncentracijų pokytis, lyginant su praėjusiais metais (proc.)

87

86

85

85

05

05

03

 

R-05.03-1

Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius, vnt.

122

120

118

116

05

05

04

 

R-05.04-1

Įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių skaičius (vnt.)

2

2

2

3

05

05

05

 

R-05.05-1

Artimoje aplinkoje smurtą patyrusių asmenų, kuriems suteikta reikalinga pagalba, skaičius (vnt.)

497

643

-

-

      Produkto kriterijus (-ai)

05

05

01

01

P-05.01.01-01

Įrengtų/rekonstruotų vandens gerinimo, nuotekų valymo įrenginių, modernizuotų katilinių skaičius (vnt.)

 

22

8

16

16

05

05

01

01

P-05.01.01-15

-

-

-

-

-

05

05

01

01

P-05.01.01-21

Įrengta vandentvarkos infrastruktūra gyvenvietėje (vnt.)

0

0

1

0

05

05

01

02

P-05.01.02-01

Sutvarkytų komunalinių atliekų dalis (proc.)

100

100

100

100

05

05

01

02

P-05.01.02-03

Įsigytos komunalinio ūkio aptarnavimo technikos skaičius (vnt.)

4

2

1

2

05

05

01

02

P-05.01.02-05

-

-

-

-

-

05

05

01

02

P-05.01.02-06

-

-

-

-

-

05

05

01

02

P-05.01.02-11

Transportuotų palaikų skaičius (vnt.)

230

230

230

230

05

05

01

02

P-05.01.02-13

Sukurtos atliekų tvarkymo sistemos palaikymas (paslauga) (vnt.)

0

0

0

0

05

05

01

02

P-05.01.02-15

Įrengtų konteinerių aikštelių skaičius (vnt.)

0

133

266

0

05

05

01

03

P-05.01.03-02

Įrengtų biomasės ritiniais kūrenamų 550 kW galingumo vandens šildymo katilų skaičius (vnt.)

0

0

0

0

05

05

01

03

P-05.01.03-04

Įdiegtų atsinaujinančių energijos šaltinių skaičius (kompl.)

1

1

1

0

05

05

01

04

P-05.01.04-14

Modernizuotų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

05

05

01

04

P-05.01.04-31

Parengta investicinių projektų (vnt.)

5

10

10

10

05

05

02

02

P-05.02.02-01

Atlikti oro teršalų matavimai (vnt.)

 

1

16

0

0

Vandens gerinimo/nuotekų valymo įrenginių statyba

3

-

-

-

Parengti Sosnovskio barščių gausos reguliavimo veiksmų planai (vnt.)

0

0

2

0

05

05

02

02

P-05.02.02-03

-

-

-

-

-

05

05

02

02

P-05.02.02-04

Atliktų pastato remontų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

Įsigytų automobilių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

05

05

02

03

P-05.02.03-01

Sutvarkytų želdinių ir pažeistų žemių kiekis (vnt.)

0

1

2

0

05

05

02

03

P-05.02.03-02

Inventorizuota parkų ir skverų (vnt.)

5

7

8

0

05

05

03

01

P-05.03.01-01

Įvykdytų saugaus eismo komisijos posėdžių skaičius (vnt.)

 

5

5

5

5

05

05

04

01

P-05.04.01-01

Atliktų triukšmo fizikinių matavimų skaičius (vnt.)

25

25

25

25

____________________

Į pradžią