Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

07 Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

07

07

 

 

E-07-1

Turizmo informacijos centre apsilankiusių turistų skaičius, tūkst. asmenų (asm.)

52

55

57

58

       Rezultato kriterijus (-ai)

07

07

01

 

R-07.01-1

Bibliotekų skaitytojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)

88

95

95,5

96

07

07

01

 

R-07.01-2

Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)

15

15

15,5

15,5

      Produkto kriterijus (-ai)

07

07

01

01

P-07.01.01-01

Vilniaus rajono savivaldybės  Centrinėje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose   apsilankančių skaitytojų skaičius (asm.)

8794

9500

9500

9500

07

07

01

01

P-07.01.01-02

Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje ir jo filialuose apsilankančių lankytojų skaičius (asm.)

4852

5000

5200

5300

07

07

01

01

P-07.01.01-04

Suorganizuotų sporto ir sveikatingumo renginių skaičius (vnt.)

23

30

33

36

07

07

01

01

P-07.01.01-05

Atnaujintų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

07

07

01

01

P-07.01.01-14

Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

07

07

01

01

P-07.01.01-16

Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

0

0

07

07

01

01

P-07.01.01-18

Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

409

420

410

410

07

07

01

01

P-07.01.01-20

Sutvarkytų teritorijų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

07

07

01

01

P-07.01.01-21

Naujų spaudinių, įsigytų per metus, skaičius (vnt.)

18435

1565

1000

500

07

07

01

01

P-07.01.01-22

Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

07

07

01

01

P-07.01.01-24

Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

1

1

1

1

07

07

01

01

P-07.01.01-25

Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

289

300

310

305

07

07

01

01

P-07.01.01-26

Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

77

105

110

115

07

07

01

01

P-07.01.01-26

Apsilankiusių turistų skaičius (asm.)

5162

5500

5700

5800

07

07

01

01

P-07.01.01-27

Atnaujintų pastatų skaičius (vnt.)

 

0

0

0

1

07

07

01

01

P-07.01.01-28

Sutvarkyta teritorijų (vnt.)

 

0

0

1

0

07

07

01

01

P-07.01.01-29

Sutvarkyta pastatų (vnt.)

1

5

2

2

07

07

01

01

P-07.01.01-30

Sutvarkyta teritorijų (vnt.)

 

0

0

0

1

07

07

01

01

P-07.01.01-31

Įrengta riedslidžių trasa(vnt.)

0

1

0

0

07

07

01

01

P-07.01.01-32

Įsigytas 19 vietų mikroautobusas(vnt.)

0

1

0

0

07

07

01

01

P-07.01.01-33

Įsigyti dirbtinio sniego gamybos įranga ir trasų paruošėjas (Ratrakas) (vnt.)

0

1

0

0

07

07

01

02

P-07.01.02-07

Pastatytų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

07

07

01

02

P-07.01.02-09

Pastatytų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

07

07

01

02

P-07.01.02-14

Objektų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

07

07

01

02

P-07.01.02-15

Sutvarkytų objektų skaičius (vnt.)

0

0

0

1

07

07

01

02

P-07.01.02-17

Modernizuotų įstaigų skaičius (vnt.)

0

0

1

0

07

07

01

02

P-07.01.02-18

Įrengtų dirbtuvių skaičius (vnt.)

0

2

3

1

10070

07

01

03

P-07.01.03-20

Pastatytų objektų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

07

07

01

03

P-07.01.03-21

Paremtų projektų skaičius (vnt.)

1

0

0

0

07

07

01

03

P-07.02.01-02

Įrengtų ženklų skaičius (vnt.)

60

0

0

0

07

07

01

03

P-07.02.01-03

Pristatytų objektų skaičius (vnt.)

23

0

0

0

07

07

01

03

P-07.02.01-04

Įrengtų ženklų skaičius (vnt.)

0

0

0

0

07

07

01

04

P-07.02.02-04

Sutvarkytų pastatų skaičius (vnt.)

0

0

0

0

07

07

01

04

P-07.02.02-05

Turizmui pritaikytų objektų skaičius (vnt.)

 -

-

-

-

07

07

01

04

P-07.02.02-06

Objektų pritaikymas turizmui (vnt.)

3

0

0

0

07

07

01

04

P-07.02.04-09

Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.)

1

3

1

0

____________________

Į pradžią