Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-114 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

2 lentelė

 

 

08 Socialinės atskirties mažinimo PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

                                                        (programos pavadinimas)

 

Strateginio tikslo kodas

Programos kodas

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2019-ųjų metų faktas

2020-ųjų metų planas

2021-ųjų metų planas

2022-ųjų metų planas

     Efekto kriterijus (-ai)

08

08

 

 

E-08-1

Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinei paramai (proc.)

10,8

11,4

11,5

11,5

       Rezultato kriterijus (-ai)

08

08

01

 

R-08.01-1

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (asm.)

230

240

240

240

08

08

01

 

R-08.01-2

Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų ( asm.)

3,7

4

4,2

4,2

08

08

02

 

R-08-02-1

Įgyvendintų lygių moterų ir vyrų galimybių priemonių/projektų skaičius (vnt.)

1

1

1

1

      Produkto kriterijus (-ai)

08

08

01

01

P-08.01.01-01

Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius nuo bendro Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus (proc.)

2,3

2,4

2,4

2,4

08

08

01

01

P-08.01.01-02

Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius (asm.)

994

1100

1100

1100

08

08

01

01

P-08.01.01-03

Apmokėtos kompensacijų gavėjų skaičius nuo bendro Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus (proc.)

2,7

2,7

2,7

2,7

08

08

01

01

P-08.01.01-04

Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmėms gaunančių mokinių skaičius (asm.)

3782

1900

1900

1900

08

08

01

01

P-08.01.01-05

_____________________________

-

-

-

-

08

08

01

01

P-08.01.01-07

Socialinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

453

450

450

450

08

08

01

01

P-08.01.01-10

___________________________

-

-

-

-

08

08

01

01

P-08.01.01-11

Gaunančių išmoką vaikui mokėti skaičius (asm.)

25068

22000

22000

22000

08

08

01

01

P-08.01.01-12

Gaunančių tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą žmonių skaičius (asm.)

2750

2800

2800

2800

08

08

01

01

P-08.01.01-14

Keleivių, kuriems suteiktos lengvatos, skaičius (asm.)

726291

880000

950000

1000000

08

08

01

01

P-08.01.01-15

Asmenų, kuriems suteikta kompensacija būstui įsigyti ar išsinuomoti, skaičius (asm.)

9

10

11

12

08

08

01

01

P-08.01.01-17

Butas (vnt.)

7

18

16

0

08

08

01

01

P-08.01.01-18

Kompensacijos gavėjų skaičius (asm.)

7

7

7

7

08

08

01

01

P-08.01.01-21

Suremontuotų/ praplėstų patalpų (butų) skaičius (vnt.)

4

5

5

5

08

08

01

01

P-08.01.01-22

Skirta paramos ir modernizuotų daugiabučių namų skaičius (vnt.)

12

30

30

30

08

08

01

01

P-08.01.01-23

Lėšų santykis tarp skirtų lėšų priemonei vykdyti ir skirtų lėšų seniūnijų bendruomenėms paremti (proc.)

100

95

100

100

08

08

01

01

P-08.01.01-24

Įvykdytų priemonių skaičius (vnt.)

11

11

0

0

08

08

01

01

P-08.01.01-25

Kompensacijos gavėjų skaičius (asm.)

-

40

40

40

08

08

01

02

P-08.01.02-01

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

278

287

287

08

08

01

02

P-08.01.02-02

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

39

39

39

08

08

01

02

P-08.01.02-03

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

63

63

63

08

08

01

02

P-08.01.02-04

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

240

242

244

08

08

01

02

P-08.01.02-05

Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius (vnt.)

-

391

391

391

08

08

01

02

P-08.01.02-06

Asmenų skaičius, kuriems kompensuojamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos ne savivaldybės pavaldumo įstaigose (asm.)

192

330

330

330

08

08

01

02

P-08.01.02-10

Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius (vnt.)

16

16

16

16

08

08

01

02

P-08.01.02-11

Suteiktų paslaugų sk.

-

800

800

800

08

08

01

02

P-08.01.02-12

Atvirųjų jaunimo centrų/erdvių lankytojų skaičius (asm.)

-

50

60

70

08

08

01

02

P-08.01.02-13

Gyventojų skaičius kuriems suteiktos socialinės paslaugos (konsultavimas, prašymų priėmimas, poreikių nustatymas itt.) (asm.)

-

330

330

330

08

08

01

02

P-08.01.02-14

Asmenų, gaunančių globos ir slaugos paslaugas namuose, skaičius (asm.)

64

64

68

72

08

08

01

02

P-08.01.02-15

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

220

220

220

08

08

01

02

P-08.01.02-16

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

850

850

850

08

08

01

02

P-08.01.02-17

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

-

10

25

25

08

08

01

03

P-01.01.03-02

Įkurtų socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

08

08

01

03

P-01.01.03-03

Įkurtų socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius (vnt.)

0

0

0

1

08

08

01

03

P-01.01.03-04

Įrengtų globos namų skaičius (vnt.)

0

1

0

0

08

08

01

03

P-01.01.03-05

Įkurtų socialinių paslaugų įstaigų/padalinių skaičius (vnt.)

0

1

0

0

08

08

01

03

P-01.01.03-08

Įrengti socialinių paslaugų teikimo objektai (vnt.)

0

0

3

0

08

08

01

03

P-01.01.03-09

Paslaugų gavėjų skaičius (asm.)

 

623

195

195

195

08

08

01

03

P-01.01.03-10

Apgyvendintų vaikų sk. (asm.)

-

0

1

0

08

08

01

03

P-01.01.03-11

Suremontuotų patalpų sk. (vnt.)

-

1

1

1

08

08

01

03

P-01.01.03-12

Parengtų programų sk. (vnt.)

-

0

1

1

08

08

01

03

P-01.01.03-13

Įrengti socialinių paslaugų teikimo objektai (vnt.)

-

0

1

1

08

08

01

04

P-01.01.04-01

Įdarbinta bedarbių (asm.)

 

122

120

220

220

____________________

Į pradžią