Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-1163 2020-05-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO (KOREKTŪROS) PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO (KOREKTŪROS) PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 19 d. Nr. A27(1)-1163

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p.,  29 str. 8 d. 2 p.  ir 14 p., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 2 p., Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636, 7 p., 41 p.  ir 45 p.,  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-290 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“ papildymo“:

1.         T v i r t i n u  Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano atnaujinimo (korektūros) programą (pridedama).

2.         P a v e d u  Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šio įsakymo nuorašą, Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano atnaujinimo (korektūros) programą viešinti Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                               Liucina Kotlovska  

______________

 

 

 

 

 

 

Parengė

E. Perepečkienė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

tel. 240 00 62

Dokumento priedai:
A27(1)-1163 - Dėl VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO (KOREKTŪROS) PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią