Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-115 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PROJEKTO „AKTYVAUS TURIZMO PLĖTRA, SKATINANTI PASIENIO TERITORIJŲ PAVELDĄ“ ĮGYVENDINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „AKTYVAUS TURIZMO PLĖTRA, SKATINANTI PASIENIO TERITORIJŲ PAVELDĄ“ ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T3-115

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 ir 38 punktais, 16 straipsnio 7 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.        Pritarti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ (toliau – Projektas), vykdomame pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą kartu su  pagrindiniu partneriu Korycino valsčiumi (Lenkijos Respublika).

2. Prisidėti prie Projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Savivaldybės biudžeto ar skolintomis lėšomis bei padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia Projektui skiriamas finansavimas.

3. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių:

3.1. gavus užtikrintą finansavimą numatyti būtinas lėšas projektui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio Projekto veikloms bendrai finansuoti.

3.2. pasirašyti dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

4. Užtikrinti Projekto finansinį ir veiklos tęstinumą ne trumpiau nei 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos.

5. Paskelbti apie numatomą vykdyti projektą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Ana Matveiko

tel. 275 0403

Į pradžią