Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-111 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-17

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas –pateikti Vilniaus rajono savivaldybės tarybai padidinti 2020 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus, vadovaujantis valstybės institucijų priimtais sprendimais ir savivaldybės administracijos skyrių prašymais, kad savivaldybė turėtų galimybę vykdyti darbus, kuriems skiriamas finansavimas,

Sprendimo projekto uždavinys (-iai) –  padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamas ir asignavimus.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis - susidarys galimybė tikslingai panaudoti skirtas lėšas.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nebus.

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 17 p.

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209 vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti skyrė Avižienių ir Zujūnų seniūnijų keliams kapitališkai remontuoti 939,0 tūkst. Eur.

Lietuvos automobilių  kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. ir balandžio 1 d. įsakymais Nr.V-45, V-48 ir V-49  savivaldybei skirta 757,8 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir inventorizuoti.

2020 metais vykdomiems investiciniams projektams finansuoti iš įvairių valdžios sektoriaus subjektų gauta 109,3 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir valstybės dotacijų (,,Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“, ,,Glitiškių dvaro atnaujinimas, pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“).

Už įvykdytus ir vykdomus investicinius projektus gauta 19,0 tūkst. Eur kompensuojamų lėšų, iš kurių 15,6 tūkst. Eur siūlome skirti investiciniam projektui ,,Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“ ir 3,4 tūkst. Eur ..Pėsčiųjų takų plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje Zujūnų seniūnijoje Gineitiškių kaime“.

Taip pat gauta 20,1 tūkst. Eur kompensuojamų lėšų už rūšiavimo konteinerių įsigijimą iš pakuočių tvarkymo licencijuotų organizacijų: VŠĮ ,,Žaliasis taškas“ ir ,,Gamtos ateitis“. Siūlome gautas lėšas skirti komunalinio ūkio plėtrai.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras papildomu susitarimu skyrė savivaldybei neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai 111,5 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 2,7 tūkst.Eur, soc.draudimo įmokoms 0,1 tūkst.Eur.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas – korupcijos pasireiškimo rizika yra maža.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė                                     Danutė Šidlauskienė

 

Į pradžią