Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-113 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠALČININKAI + FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKAI + FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. T3-113

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 391 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.    Patvirtinti Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategiją (pridedama).

2.  Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės merą pasirašyti Šalčininkai+ funkcinės zonos susitarimą su Šalčininkų rajono savivaldybe dėl šios plėtros strategijos įgyvendinimo.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Ana Matveiko

tel. 275 0403

Dokumento priedai:
T3-113 - DĖL ŠALČININKAI + FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T3-113 - DĖL ŠALČININKAI + FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-113 - DĖL ŠALČININKAI + FUNKCINĖS ZONOS PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią