Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-763 2020-05-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:1334), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., ILGOJOJE G. 18D, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:1334), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., ILGOJOJE G. 18D, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. KADI-763

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2 p., 2.1 p., 12 p., 21 p., 69 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir atsižvelgdama į iniciatoriaus 2020-05-07 prašymą Nr. ZP-390, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS), bylos Nr. ZSFP-74252:

1.    Atsisakau organizuoti 0,1666 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1334), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Ilgojoje g. 18D (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas pertvarkyti žemės sklypą, padalyti į du ar daugiau žemės sklypų, rengimą, nes pagal Bendrąjį planą Žemės sklypas patenka į urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų GV – vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipą, kuriame žemės sklypo plotas gyvenamųjų pastatų teritorijoms turi būti skirtas ne mažesnis kaip 0,1000 ha.

2.    Informuoju, kad:

2.1.   remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.7. skirsniu „Planuojama sklypų struktūra, užstatymo pobūdis ir intensyvumas“ Žemės sklypas patenka į urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų GV – vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipą, kuriame mažiausio formuojamo žemės sklypo dydis - 0,1000 ha, o didžiausias - 0,3500 ha. Padalijus žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, gyvenamųjų namų statyba nebus galima, kadangi Žemės sklypo plotas gyvenamųjų pastatų teritorijoms turi būti skirtas ne mažesnis kaip 0,1000 ha;

2.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią