Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-805 2020-06-11
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:5079), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:5079), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. KADI-805

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d.
1 p. ir 2 p., 54 str. 2 d., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 str. 10 d. ir 6 str.
2 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 str. 5 d., 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str.
2 d. ir 4 d., 28 str. 7 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų  aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos) tipo reglamentais, Bendrų planavimo principų 29 p., išnagrinėjusi pareiškėjo 2020-06-05 prašymą Nr. A34(1)-3613:

1.       Atsisakau keisti 0,0621 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:5079), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k. (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nes pagal Bendrąjį planą minimalus planuojamas žemės sklypo dydis gyvenamojo namo statybai yra 0,1000 ha.

2.       Informuoju, kad:

2.1.   remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto Bendrų planavimo principų 29 p., urbanizuotoje teritorijoje naujai projektuojami žemės reformos projektuose sklypai, skirti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai, turi būti racionalios formos, nemažesni kaip 0,1000 ha ploto ir planuojami už gatvės raudonųjų linijų;

2.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska      

______________

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Alicija Chalkovskienė, tel. (85) 275 1962

Į pradžią