Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-825 2020-06-12
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0800:0076, KAD. NR. 4110/0800:0077), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., ALYVŲ G. 9 IR 9B, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0800:0076, KAD. NR. 4110/0800:0077), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., ALYVŲ G. 9 IR 9B, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. KADI-825

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 37 str. 1 d. 2 p., 40 str. 1 d. 6 p., 2 d., 4 d., 42 str. 2 d., remdamasi 2004 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-452/D1- 513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.6, 12, 14.2, 21 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir atsižvelgdama į iniciatorių 2020-05-06 prašymą Nr. ZP-388, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) byloje Nr. ZSFP-74225:

1.    Nusprendžiu pradėti rengti 0,1870 ha ir 0,1500 ha plotų kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:0076, kad. Nr. 4110/0800:0077), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Alyvų g. 9 ir 9B (toliau – Žemės sklypai), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto tikslas – įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimas su besiribojančiais Žemės sklypais. Projekto rengimo darbai finansuojami iniciatorių lėšomis.

2.    Pavedu Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui parengti Projekto rengimo reikalavimus.

3.    Nurodau iniciatoriams pagal Projekto tikslus ir reikalavimus sudaryti rašytinę Projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartį su Projekto rengėju, sutarties kopiją įkelti į ŽPDRIS.

4.    Nustatau, kad:

4.1.    Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ar kitoms atsakingoms institucijoms atsisakius išduoti formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, šiuo įsakymu pradėta procedūra nutraukiama;

4.2.    Projekto dokumentai, pateikti ne per ŽPDRIS, pateikiami saugoti savivaldybės administracijoje.

5.    Informuoju, kad:

5.1.   šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje;

5.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.

ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Vilniaus rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

Į pradžią