Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-822 2020-06-12
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0800:4339), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., JAZMINŲ G. 7A, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO ORGANIZUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0800:4339), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., JAZMINŲ G. 7A, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. KADI-822

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 19 p., 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 str. 4 d. 2 p., 40 str. 1 d. 2 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15. p., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2 p., 2.6 p., 12 p., 21 p., 69 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir atsižvelgdama į iniciatoriaus 2020-05-21 prašymą Nr. ZP-442, registruotą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (toliau – ZPDRIS) byloje Nr. ZSFP-74730:

1.  Atsisakau organizuoti 0,1500 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:4339), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., Jazminų g. 7A (toliau – Žemės sklypas), formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, siekiant sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu Žemės sklypu, kadangi valstybinis žemės plotas neatitinka įsiterpusio valstybinės žemės ploto kriterijų.

2.   Informuoju, kad :

2.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15. p., valstybinės žemės plotą būtų galima parduoti ar išnuomoti ne aukciono būdu kaip įsiterpusį žemės plotą, jis turi atitikti nurodytų kriterijų. Įsiterpusiu nelaikomas žemės sklypas, kuris ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotu, nesuformuotu kaip atskiras žemės sklypas, išskyrus atvejus, kai tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų) įsiterpusį žemės sklypą sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai.

2.2. šis įsakymas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią