Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-866 2020-06-18
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0200:1103), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0200:1103), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. KADI-866

Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., 28 str. 7 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo PR (pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos) ir BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija) tipo reglamentais, išnagrinėjęs pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-06-02 prašymą Nr. A34(1)-3463:

1.       Atsisakau keisti 6,3167 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0200:1103), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k. (toliau – Žemės sklypas) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nes, pagal Bendrąjį planą, dalis Žemės sklypo patenka įPR (pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos) teritoriją, o kita dalis į BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų) teritoriją.

2.       Informuoju, kad :

2.1.   remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. punktu „Bendrojo plano teritorijos

naudojimo tipai ir reglamentai“, PR – pramonės ir sandėliavimo teritorija (kitos paskirties žemė). Teritorija, skirta gamybai, sandėliavimui, logistikai, atliekų perdirbimui; BZ – bendro naudojimo erdvių. Želdynų teritorija (kitos paskirties žemė). Gamtinių kraštovaizdžio struktūros elementų dominuojamos urbanizuotų teritorijų neužstatytos viešosios erdvės – skverai, parkai ir kitos gamtinės teritorijos skirtos rekreacijai, lankymui ir pažinimui, gyvenamosiose vietovėse esančių gamtinio karkaso elementų apsaugai, taip pat kapinės, botanikos ir zoologijos sodai;

2.2.   Žemės sklypas gali būti padalytas ir jo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti

keičiama pagal Bendrojo plano sprendinius. Tam tikslui turi būti rengiamas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – Projektas). Dėl minėto projekto rengimo inicijavimo galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją (Rinktinės g. 50, Vilnius) tiesiogiai arba užpildyti prašymą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.zpdris.lt);

2.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.

ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų

 

 

komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                         Albert Narvoiš

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Alicija Chalkovskienė, tel. (85) 275 1962

 

Į pradžią